Een Röntgenpaviljoen in CODA

Educatief en interactief

In samenwerking met CODA realiseert de Röntgen Initiatief Groep Apeldoorn een paviljoen in Museum CODA, dat vrij toegankelijk zal zijn voor iedere bezoeker. Het doel van deze afdeling is om de bezoeker kennis te laten maken met enerzijds Röntgen als persoon en anderzijds met zijn baanbrekende ontdekking, die overal om ons heen een rol speelt en ons leven nog steeds beïnvloedt. Op deze expositie raakt de bezoeker geïnspireerd door het levensverhaal van Willem Röntgen en durft daardoor ook zelf dingen uit te proberen. Daarom zal het paviljoen ook bestaan uit een aantal doe-opdrachten, die ingeleid en afgesloten worden met informatie.

Aandacht zal worden besteed aan de toepassing van röntgenstralen in de :

  1. geneeskunde,
  2. de techniek,
  3. beveiliging en opsporing,
  4. kunst en kunstgeschiedenis,
  5. de wetenschap.

De bezoeker begrijpt voorbeelden van de verschillende toepassingen van de röntgenstralen en komt mogelijk tot eigen ideeën en nieuwe inzichten.

Het Röntgen paviljoen zal zich ook op kinderen richten. Kinderen komen nooit alleen naar het museum. Ze komen of met hun ouders, grootouders of met school. Voor alle leeftijdsgroepen komen er onderdelen in het paviljoen die interessant en leuk zijn.

Voor de volwassenen zal er meer diepte-informatie worden gegeven.