De eerste steen in het Röntgenhuis

Deze eerste steen draagt de inscriptie W.C.R. 18 10/22 50, wat betekent dat deze steen bij de bouw van het woonhuis van de familie Röntgen op dinsdag 22 oktober 1850 is aangebracht en de vijfjarige Willem Conrad Röntgen is er zeker bij geweest.

Het bestaan van deze eerste steen is daarna lange tijd in vergetelheid geraakt, pas in oktober 1958 wordt deze steen herontdekt in de zuidelijke buitenmuur van het pand. Inmiddels bevindt hij zich, door allerlei veranderingen en aanbouw aan het huis inpandig in het deel, dat nu als café de naam ‘de Professor’ draagt.

Dit belangrijke monument bevindt zich in een kwetsbare positie. Gezien de historische waarde hiervan is het zaak dit reliëf te koesteren en te beschermen. Gelijktijdig met de onthulling van de gedenksteen voor het huis op 10 september 2021 is in het huis een transparante beschermplaat bevestigd voor deze eertse steen uit 1850.
 

Röntgencafé op het Caterplein in 1996, het voormalige ouderlijk huis van Willem Röntgen.
 
Eerste steen, geplaatst tijdens de bouw van het ouderlijk huis van Willem Röntgen