Symposium

In het jubileumjaar 2020 moest wegens de corona-pandemie het symposium over Wilhelm Conrad Röntgen en de betekenis van zijn ontdekking, gevolgd door de officiële opening van het Röntgen Paviljoen in CODA, worden uitgesteld. De versoepeling van de richtlijnen en het loslaten van de 1,5 m regel leken ons een jaar later in staat te stellen om de festiviteiten op vrijdag 5 november 2021 met een groot aantal deelnemers, waaronder onze sponsoren, donateurs en overige relaties, doorgang te laten vinden. De corona-persconferentie van dinsdag 2 november met hierin het dringende advies om de 1,5 m maatregel in acht te nemen, dwong ons om het aantal genodigden vlak voor het symposium te halveren. Na de opening om 13:00 door de voorzitter van het symposium Ans Elderman werd het symposium onder de titel......

'Röntgen ontraadselt'
Een nieuw soort stralen 125 jaar later

......voortgezet met een kort historisch overzicht over de Apeldoorner Willem Röntgen. Vervolgens werd de betekenis van de röntgenstralen in de huidige tijd toegelicht door  gerenommeerde sprekers. De aandachtsgebieden, waar röntgenstralen worden toegepast, te weten de geneeskunde, astronomie en wetenschap, de beveiliging en kunst kwamen helder en uitvoerig aan bod. Aansluitend aan het symposium opende burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn met een symbolische handeling aan een replica van de experimentele opstelling van Röntgen uit 1895 de opening van het Röntgen Paviljoen en het X-perience Lab in CODA.
Datum: vrijdag 5 november 2021 om 13:00 uur
Locatie: auditorium CODA Apeldoorn
PROGRAMMA en SPREKERS:
 

voorzitter symposium


Mr. J. C. M.  (Ans) Elderman
Vanaf 1969 tot 1976 werkzaam als radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant in Nederland en Noorwegen. Na haar rechtenstudie (1991) enkele jaren werkzaam als jurist.
Vanaf 1994 hoofd afdeling Radiologie in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Deze functie combineerde zij met het lidmaatschap van de klachtencommissies en voorzitter van de Medisch Ethische Toetsingscommissie in hetzelfde ziekenhuis. 
Bij de 100-jarige herdenking van de ontdekking van de röntgenstralen in 1995 was zij secretaris van de Stichting Röntgenherdenking Apeldoorn.
Vanaf september 1999 tot aan haar pensionering in 2014 bestuurssecretaris Stafmaatschap Vrijgevestigd Specialisten Gelre ziekenhuizen locatie Apeldoorn. Deze functie combineerde zij met het voorzitterschap van een aantal klachtencommissies in algemene ziekenhuizen en de huisartsenkring Stedendriehoek en zij voerde in een aantal ziekenhuizen mediation-opdrachten uit.
Na haar pensionering tot heden is zij voorzitter van klachtencommissies o.a. bij de Politie Oost Nederland, de gemeente Boxmeer en Pluryn (jeugdzorgorganisatie).
Vanaf 2018 heeft zij zitting in het bestuur van de Stichting Röntgen Apeldoorn.


sprekers symposium 


Prof. dr. J. (Joris) Dik
Hoogleraar Materials in Art & Archaeology  aan  de TU Delft.
Hij komt uit een familie van restauratoren en kan zich de geur van verf en beelden uit het atelier van zijn opa nog goed herinneren. Hij studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en kreeg in 1995/1996 de kans om stage te lopen bij de researchafdeling van het J. Paul Getty Museum in Los Angeles. Joris Dik heeft een fascinatie voor de geschiedenis van kunstwerken. Kunst gaat na verloop van tijd degraderen maar de gebruikte materialen zijn vaak niet berekend op de eeuwigheid. Hoe kun je het verouderingsproces vertragen, stoppen of omkeren? Hij deed onderzoek naar de degradatie van Cadmium, op welke manier het pigment door de eeuwen heen zijn kleur verliest en hoe je dat proces kunt stoppen. In 2003 promoveerde hij in de scheikunde. Sindsdien is Joris Dik verbonden aan de TU Delft, waar hij in 2010 werd aangesteld als Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar ‘Materials in Art & Archeology’. 


Prof. dr. J. (Jos) van Engelshoven
Geboren: 1945 in Maastricht.
Studie Geneeskunde in Nijmegen van 1963-1971
Opleiding Interne Geneeskunde (tot 1974) en daarna Radiologie tot 1978.
Radioloog St. Annadal ziekenhuis Maastricht 1978-1986
Promotie Universiteit Maastricht 1983
Hoogleraar Radiologie Universiteit Maastricht 1986-2008
Afdelingshoofd Radiologie MUMC 1986-2008
Hoogleraar Radiologie Technische Universiteit Eindhoven 2003-2008
Emeritaat 2008


Prof. dr. J. (John) Heise is Röntgenastrofysicus en vanaf zijn afstuderen in 1969 werkzaam bij Space Research Organization Netherlands (SRON) en later ook als bijzonder hoogleraar Astrofysica bij de Universiteit van Utrecht. Hij is gespecialiseerd in compacte sterren, zoals Witte Dwergen, Zwarte Gaten en Neutronensterren. Hij was betrokken bij verschillende Röntgenexperimenten, onder meer  de ANS (Astronomical Netherlands Satellite), het Russische MIR-ruimtestation,  de Italiaans-Nederlandse satelliet BeppoSAX en de twee huidige grote en nog werkzame Röntgen-ruimtetelescopen XMM (ESA) en Chandra (NASA).


Dr. Ir. A. (Arie) van 't Riet studeerde stralenfysica in Delft en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Van 1978 tot aan zijn pensionering in 2012 werkte hij als klinisch fysicus bij de afdelingen Nucleaire Geneeskunde, Radiologie en Radiotherapie in Deventer.Sinds 2008 heeft hij zijn eigen studio met röntgenapparatuur in Lettele. Hier maakt hij röntgenopnamen van natuurtaferelen. Deze ‘biorama’s’ zijn opgebouwd uit bloemen, planten en dode dieren. De analoge zwart wit röntgen negatieven (33cm x 41cm) worden ingescand en plaatselijk ingekleurd.Op deze manier wordt getoond wat normaal verborgen voor ons blijft. De röntgenfoto’s belichten de innerlijke schoonheid van de natuur. Maar ook de complexiteit, de functionaliteit en de overeenkomsten tussen verschillende levensvormen. Zijn foto’s zijn wereldwijd tentoongesteld en gepubliceerd in dagbladen en magazines. Het jeugdboek ‘Binnenstebinnen’ (Gottmer, 2017) is gebaseerd op zijn röntgenfoto’s. Het ontving een Vlag en Wimpel en bereikte de shortlist van de Jan Wolkers Prijs. Het boek verscheen in zeven talen.


Dr. Ing. M. (Micha) Slegt
Micha Slegt is werkzaam als senior wetenschappelijk medewerker bij het laboratorium van de douane. Hij werkt aan onderzoeksprojecten en innovatietrajecten gericht op het gebruik van nieuwe en bestaande detectietechnologieën en sensoren. Daarnaast is hij geïnteresseerd in het toepassen van de data die het gebruik van de technologieën oplevert in de werkprocessen. 


Karin Volmer, pianiste, begon op haar 9e jaar met pianoles Elena Brunovsky in Zwolle. Haar enthousiasme en het door haar aangeboden repertoire (veel uit het voormalig Oostblok) stimuleerde Karin enorm. Op haar 18e jaar deed ze toelatingsexamen op het conservatorium in Zwolle en werd toegelaten tot het eerste jaar. Na drie jaar stapte Karin over naar het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en behaalde daar haar diploma. Vervolgens studeerde ze nog 2 jaar aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Naum Grubert. In 1991 behaalde ze daar de aantekening Kamermuziek en liedbegeleiding waarvoor ze lessen volgde bij o.a. Thom Bollen en Tan Crone en kamermuziek bij o.a. John Harding, Mark Lubotsky en Istvan Parkanyi.  Ook volgde ze lessen / masterclasses bij o.a. Willem Brons, Nely Ben-Or en Detlef Kraus.
Via diverse omzwervingen kwam ze in 2004 in Apeldoorn terecht en werd lid van de SPMA (Samenwerkende Particuliere Muziekdocenten Apeldoorn). Inmiddels maakt een aantal leerlingen van haar gebruik van de Gigant Talentregeling, waar ze ook andere instrumentalisten op de piano begeleid. Naast haar lespraktijk heeft ze instrumentalisten en zangers op concerten, concoursen en masterclasses begeleid. De laatste jaren heeft de focus vooral gelegen op het piano-onderwijs en is ze medeorganisator/ jurylid bij de EPTA (European Piano Teachers Association). Veel leerlingen van Karin hebben meegedaan aan landelijke piano-examens, concoursen en een aantal is inmiddels toegelaten op de diverse conservatoria. 

Projecten in en na het Röntgen-jaar 2020