Röntgen in het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn

In 1963 legt Herman de Reus, radioloog van het Juliana Ziekenhuis zijn Rotaryclub de vraag voor of er een mogelijkheid is om in Apeldoorn de geleerde Röntgen, een oud-Apeldoorner te eren: “Waar blijft het standbeeld voor deze beroemde stadsgenoot?”

Rotaryclub Apeldoorn gaat aan het werk en vindt een oplossing. Men laat een bronzen kopie maken van de buste van Wilhelm Conrad Röntgen, die in 1933 gemaakt is door Ernst Kunst en in het Deutsches Röntgen Museum in Remscheid (Dld) staat. In 1966 wordt dit beeld officieel aangeboden aan het College van Regenten en in de hal van het Juliana Ziekenhuis geplaatst. Bij de renovatie en uitbreiding van het Juliana Ziekenhuis in 1974 verhuist het beeld naar de wachtkamer van de röntgenafdeling. 
Als in 2009 het Juliana Ziekenhuis wordt gesloten, gaat het beeld mee naar het Gelre ziekenhuis Apeldoorn, waar het een plaats vindt bij de balie van de afdeling Radiologie. Het beeld maakt nu deel uit van meer uitgebreide informatie op deze afdeling over de ontdekking en de betekenis van de röntgenstralen voor de geneeskunde.

Met het oog op het jaar 1995, honderd jaar na de ontdekking van de röntgenstralen, wordt op initiatief van de maatschap radiologen van het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn de Stichting Röntgenherdenking Apeldoorn opgericht. Onderdeel van de festiviteiten is de onthulling van een bronzen buste van Willem Röntgen, gemaakt door Frank Letterie en geplaatst pal voor zijn oude woonhuis, dat dan als Röntgen Café is ingericht. Enkele jaren later blijkt het beeld van het terras verdwenen. Als na enig speurwerk de bronzen buste wordt teruggevonden, besluit de gemeente Apeldoorn het eigendom van de buste in oktober 2012 over te dragen aan Gelre ziekenhuizen Apeldoorn, waar het nu veilig staat opgesteld centraal in de hoofdgang van het ziekenhuis. Vele jaren stond hij een beetje eenzaam en onopvallend in de hal van Gelre ziekenhuis Apeldoorn. Veel aandacht kreeg hij hier niet, slechts een enkeling getroostte zich de moeite om in het voorbijgaan de naam op de sokkel te lezen. Velen niet wetend dat Willem Röntgen een Apeldoorner was. Op initiatief van de Stichting Röntgen Apeldoorn heeft de nis rond het borstbeeld vanaf 1 oktober 2021 een uitgebreide toelichting over de persoon Willem Röntgen gekregen, zodat de geïnteresseerde bezoeker beter geïnformeerd wordt over de verdiensten van deze oud-Apeldoorner.
 

Onderstaande illustratie werd op vrijdag 1 oktober 2021 geplaatst op een grote wand bij de afdeling Radiologie van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Deze bevat een tijdlijn met daarop het verhaal van Willem Röntgen. Met illustraties en nadere toelichting geeft hij informatie over de ontdekking en de betekenis van de röntgenstralen, niet alleen voor de geneeskunde, maar ook de wetenschap, de techniek, de kunst en de beveiliging.