Vrienden van Röntgen

Deze sponsoren, donateurs en vrienden gingen u voor.
Zij dragen bij aan het mogelijk maken van de initiatieven rondom Willem Röntgen in Apeldoorn.

Sponsoren:


Bartel
Erfgoed Advies

 

 

 


Donateurs:
  F.H.L. Bröker, dr. L.M. Kingma, R. Ottow, J.L.M. de Win

Vrienden:  Mondzorg van As, dr. C. Bendien, P. Bonder,  J.W. van Bruggen,  B.A.B. van Bruggen-ten Cate,  Mevr. Douma-Kamstra,  N.W. ten Hoeve, J.P.S. Moerenhout,  R. van Nidek, S.H. Oei,  F. Otten,  H.J.A.M. Otten,  C. Weytingh,  Prof. dr. F.W. Zonneveld