Fondsen en kapitaalwerving

Zoals uit deze website blijkt, komt iedereen in zijn leven op de een of andere manier wel in contact met de röntgenstralen. Wie heeft er niet ooit een röntgenfoto of CT-scan in het ziekenhuis laten maken? Veel bedrijven gebruiken röntgenstralen in het productieproces, onze veiligheid wordt erdoor bewaakt en onze geneesmiddelen worden ermee ontworpen. Dankzij de röntgenstralen weten we meer over onze grote schilders en archeologische vondsten.

Kortom, met de ontdekking van de röntgenstralen heeft onze Willem Röntgen de mensheid een grote dienst bewezen. Als eerbetoon en blijvende herinnering aan de beroemdste inwoner die onze gemeente ooit had, heeft de Stichting Röntgen Apeldoorn voor het jaar 2020 diverse initiatieven en festiviteiten in gang gezet, die in het voorafgaande uitvoerig zijn toegelicht. Voor dergelijke ambitieuze plannen zijn veel middelen en geld nodig, dat op een zorgvuldige manier beheerd dient te worden. Hiervoor is de Stichting Röntgen Apeldoorn in het leven geroepen en inmiddels is voor deze stichting de ANBI status verkregen.

Wij verwachten dat de overheid, bedrijven en vele andere instellingen onze activiteiten zullen steunen, zodat Willem Röntgen in Nederland en ook Apeldoorn de verdiende erkenning verkrijgt.

Overhandiging Bidbook aan Burgemeester Van Wingerden

Overhandiging Bidbook aan burgemeester Van Wingerden van Apeldoorn door voorzitter Jos de Win.

Download ons Bidbook


 

 

Onze stichting als ANBI 

NaamStichting Röntgen Apeldoorn

RSIN / fiscaal nummer860073750

BankrekeningNL27 RABO 0342 7817 58 t.n.v. Stichting Röntgen Apeldoorn

KvK nummer74920251

ContactgegevensStichting Röntgen Apeldoorn
t.a.v. Mirjam van Weert - Timmerman
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn
info@rontgen-apeldoorn.nl

Bestuurssamenstellingdrs. J.L.M. (Jos) de Win, voorzitter
mr. J.C.M. (Ans) Elderman, penningmeester
drs. F.H.L. (Frits) Bröker, secretaris

 

BeleidsplanDownload hier het beleidsplan

BeloningsbeleidDe stichting heeft geen mensen in dienst en alle activiteiten door de bestuurders alsmede van de RIGA (Röntgen Initiatief Groep Apeldoorn) geschieden op basis van vrijwilligheid. Daar waar in de projecten professionals worden ingehuurd, maakt de honorering deel uit van het projectplan.

DoelstellingDe stichting stelt zich ten doel om in het kader van de bescherming van het erfgoed de persoon Wilhelm Conrad Röntgen, als ex-dorpsgenoot, en het belang van zijn ontdekking voor de medische wereld, de wetenschap en industrie, een blijvende plaats in de Apeldoornse en Nederlandse samenleving te geven, onder andere door kennisdeling te stimuleren, in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en bovenregionale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten te initiëren.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten - 2019Stichting is opgericht, voorbereidende activiteiten en sponsoring zijn gestart. Afspraken zijn gemaakt met de gemeente Apeldoorn, Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en CODA.

Financiële verantwoording