Röntgenstralen in de techniek

In de technische constructies is radiografie een belangrijke onderzoeksmethode voor niet-destructief onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het materiaal te doorstralen met röntgenstraling. Aan de hand van de röntgenfilm die vervolgens wordt ontwikkeld kan het materiaal worden beoordeeld.

Deze techniek kan toegepast worden tijdens productieprocessen en tijdens de gebruiksfase en onderhoud van een constructie. De industriële toepassing varieert van lascontrole in bijvoorbeeld bouwwerken, bruggen, drukvaten, warmtewisselaars, pijpsystemen of pijpleidingen tot de controle van elektronische componenten en alles wat daartussen zit.

Tijdens nieuwbouw worden de controle-opnames nog veelal op film gemaakt. Er is echter een kentering aan de gang om dit middels digitale radiografie uit te voeren.

Bij opnames van materialen gedurende de gebruiksfase is naast het lasonderzoek ook met röntgenstralen een techniek mogelijk om eventuele erosie of corrosie aan te tonen.

Meer over röntgenstralen

de werking van röntgenstralen  in de geneeskunde  in de techniek  in de beveiliging  in de kunst  in de wetenschap