Nieuws

 

11 maart 2021

Jaarverslag 2020 Stichting Röntgen Apeldoorn

Inleiding:
De Stichting Röntgen Apeldoorn (SRA)  is op 23 mei 2019 opgericht om de initiatieven van de Röntgen Initiatiefgroep Apeldoorn (RIGA) een formele basis te geven.
Die initiatieven zijn in de statuten van SRA als volgt verwoord:  

1. De stichting stelt zich ten doel om in het kader van de bescherming van het erfgoed de persoon Wilhelm Conrad Röntgen, als ex-dorpsgenoot, en voor het belang van zijn ontdekking voor de medische wereld, de wetenschap en industrie, een blijvende plaats in de Apeldoornse en Nederlandse samenleving te geven, onder andere door kennisdeling te stimuleren, in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en bovenregionale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten te initiëren. Dit doel wordt verwezenlijkt in de ruimste zin des woords.  

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van de benodigde gelden ten behoeve van het tot stand brengen en plaatsen van een gedenksteen in het plaveisel voor het voormalige woonhuis van W.C. Röntgen in Apeldoorn, het inrichten van een herinneringsplek voor W.C. Röntgen in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn, het tot stand brengen van een interactief kennispaviljoen in het CODA-museum te Apeldoorn en het onderzoek naar een permanent Röntgenmuseum.

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Deelprojecten 
De in het kader van de doelstellingen voorgenomen concrete plannen van SRA zijn weergegeven op de website www.rontgen-apeldoorn.nl.

Bestuur SRA, RIGA en Comité van Aanbeveling

Het bestuur van de SRA bestaat uit:
Voorzitter:                    J.L.M. (Jos) de Win, radioloog n.p.
Secretaris:                   H. (Hans) van de Water **
Penningmeester:         mr. J.C.M. (Ans) Elderman
Daarnaast wordt het bestuur SRA geadviseerd door: dr. Lucas Kingma, radioloog n.p.
** wegens ernstige persoonlijke omstandigheden van de secretaris werden gedurende een groot deel van 2020 zijn taken overgenomen door beide andere bestuursleden

 

De initiatieven en de uitwerking van alle projecten, waarvoor SRA de volle verantwoordelijkheid draagt, worden uitgewerkt en vormgegeven door de Röntgen Initiatiefgroep Apeldoorn, die naast de bestuursleden van SRA , bestaat uit:
F.H.L. (Frits) Bröker, radioloog  n.p.
drs. J. (Judith) Bartel-van Beckhoven, museoloog/kunsthistoricus
R. (Richard) Lock, bedrijfsadviseur MKB (sinds medio 2020)
R. (Roel) Ottow, ontwerper en illustrator
S. (Stefan) Rutten, archivaris  CODA museum Apeldoorn

 

SRA weet zich gesteund door een Comité van aanbeveling, bestaande uit volgende personen:
dr. U. (Uwe) Busch, Directeur Deutsches Röntgen-museum Remscheid (D)
Prof. dr. J. (Jos) van Engelshoven, emeritus-hoogleraar radiologie MaastrichtUMC+
dr. M.M.G. (Mieneke) Te Hennepe, conservator Rijksmuseum Boerhaave Leiden en assistant professor LUMC
Mr. L.C. (Leo) Kok, oud-notaris te Apeldoorn
G.J. (Ben) Mouw, voorzitter Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
drs. C.E.M. (Carin) Reinders, directeur/bestuurder CODA, Apeldoorn
dr. P. (Peter) Wensing, voorzitter Ned. Ver. voor Radiologie tot mei 2020
Prof. dr. W.M. (Mathias) Prokop, hoogleraar RadboudUMC Nijmegen, voorzitter Ned. Ver. Voor Radiologie vanaf mei 2020
Ing. Emile de Kler, directeur PEO Radiation-technology, Wijchen *
Prof. dr. Ir. F.W. (Frans) Zonneveld, emeritus-hoogleraar beeldvormende technieken UMCUtrecht, secretaris historische commissie Ned. Ver. voor Radiologie
H. (Hans) Wesselink, oud-directeur Rabobank Apeldoorn

* Op vrijdag 2 oktober bereikte ons het droevige bericht dat Emil de Kler na een kort ziekbed is overleden. Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en het bedrijf PEO verliezen een bijzonder persoon, maar ook de SRA verliest in hem een enthousiast lid van het Comité van Aanbeveling, die persoonlijk borg stond voor een bijzonder deel van het Experience Lab dat in 2021 gerealiseerd zal worden in CODA.

 

Röntgenjaar 2020
2020 zou het RÖNTGENJAAR worden met activiteiten gepland op 27 maart (de 175e geboortedag van Wilhelm Conrad) en 6 november (het 125e herinneringsmoment van de ontdekking van de naar hem genoemde straling), maar het werd allemaal anders.
Begin maart 2020 maakt het kabinet de eerste algemene maatregelen bekend om het coronavirus te bestrijden: handen wassen, in de elleboog niezen en geen handen meer schudden, gevolgd halverwege maart door een intelligente lock-down. Kortom op het moment dat de uitnodigingen aan genodigden verstuurd kunnen worden voor de geplande activiteiten op 27 maart 2020, is Nederland stilgelegd; de onthulling van de historische wand in Gelre ziekenhuizen en het leggen van de plaveiselsteen voor het voormalige woonhuis van de familie Röntgen vinden geen doorgang.
In alle optimisme van het moment denkt de SRA dan nog dat de activiteiten van 27 maart in de zomer gepland kunnen worden, maar in de loop van het jaar neemt men het besluit alle activiteiten 1 jaar uit te stellen en niet 2020 maar 2021 tot Röntgenjaar te verheffen. Dat kan eenvoudig, alle werkzaamheden voor 27 maart 2020 waren klaar, plaveiselsteen ligt te wachten op plaatsing, de wanden voor het ziekenhuis liggen kant en klaar bij de drukker, dus het is wachten op een geschikte datum. Wordt dit 31 maart 2021?

CODA 
De voorbereidingen voor het Historisch Paviljoen en het X-perience Lab gaan onder de bezielende leiding van drs. Judith Bartel-Van Beckhoven in samenwerking met de medewerkers van CODA gewoon door. De openingsdatum met openingssymposium op 6 november 2020 moet weliswaar worden geannuleerd en de inrichting loopt door de coronaverwikkelingen enige vertraging op, maar naar verwachting wordt e.e.a. voor het publiek toegankelijk eind maart 2021.
De SRA hoopt het vertraagde Röntgenjaar op 5 november 2021 af te sluiten met het beoogde symposium. In dit symposium wordt door deskundigen op medisch, kunsthistorisch, wetenschappelijk, astronomisch en het gebied van veiligheid stilgestaan bij de ontdekking van Wilhelm Conrad Röntgen op 8 november 1895.

Bijeenkomsten, vergaderingen etc.                                                                       

SRA houdt kantoor in het ACEC-gebouw aan de Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn, waar de SRA gebruik mag maken van de door Stichting Apeldoornse Monumenten gehuurde ruimte. Hiervan is in 2020 geen/nauwelijks gebruik gemaakt, omdat de maandelijkse en tussentijdse bijeenkomsten door middel van videobellen moesten plaatsvinden.
SRA is aangesloten bij Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn. Dit platform stimuleert en faciliteert samenwerking tussen de aangesloten Apeldoornse cultuurhistorische organisaties niet alleen organisatorisch maar ook financieel, getuige de overhandiging van een cheque van € 7.500,--  door de voorzitter Ben Mouw op 3 november 2020.

Subsidies en sponsoring 
Het realiseren van de plannen van SRA is onmogelijk als er geen subsidies en sponsorbijdragen worden verstrekt. Het is in deze tijd een gigantische klus om de benodigde gelden te verkrijgen. Er zijn veel initiatieven die een beroep doen op subsidiepotten, fondsen en lokale sponsoren en het is invoelbaar dat niet alle initiatieven kunnen worden gehonoreerd. 
SRA kreeg subsidie van de provincie Gelderland en het CODA ten behoeve van de realisatie van de Röntgenpaviljoens binnen hun muren van de Mondriaanstichting, ZABAWAS en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
De SRA is verheugd met de grote donatie van Rotaryclub Apeldoorn, die door haar voorzitter  prof. dr. Tj. Bruintjes op 8 september 2020 aan de voorzitter van de SRA is overhandigd. Dit geldt ook voor de Stichting Vrienden van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn (de officiële overhandiging volgt in 2021) en voor tal van andere sponsoren, zij worden alle hieronder genoemd bij de projecten, die door hen mede zijn gefinancierd.                                                                 

Opgesteld 16 februari 2021 door de waarnemend secretaris mr.J.C.M. Elderman

Akkoord van de voorzitter drs. J.L.M. de Win

***********************************************************************************************************************************************************

Het Historisch Röntgenpaviljoen en het X-perience Lab komen tot stand in samenwerking tussen Stichting Röntgen Apeldoorn / RIGA en CODA Museum en worden evenals de andere projecten mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Subsidie: Provincie Gelderland

Fondsen: Mondriaan Fonds, Zabawas, Prins Bernard Cultuur Fonds

(Excellent) partner medische zaken: Siemens Healthineers

Hoofdsponsoren: Gelre ziekenhuizen, Hollander Techniek, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Rotaryclub Apeldoorn, Stichting Erfgoed Platform Apeldoorn, Van Reekum Stichting, Stichting Vrienden van Gelre  

Initiatiefsponsor: Gemeente Apeldoorn, Nijmeegs Radiologisch Genootschap, Vakgroep radiologie en nucleaire geneeskunde Gelre ziekenhuizen Apeldoorn.

Naamsponsor: AAwebdesignBevolkingsonderzoek Oost, Afdeling Radiologie Gelre ziekenhuizen Apeldoorn, Ottow, 055Ondernemen, INGbank, Intrapec BV, Stichting Radiotherapiegroep, Rotaryclub Apeldoorn Sprengen. de Win, Bröker, Kingma, Robusta BV en particuliere giften.  

Met dank aan: Gerrit van Rijn, Henk Dijkstra, AACC, Bartel Erfgoed Advies, De Bie, HoogenbergWegerif, Medic Foundation, Arie van ‘t Riet, Centrum voor Radiologisch Erfgoed binnen het Trefpunt voor Medische Geschiedenis te Urk, Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH. 

**********************************************************************************************************************************************************