Nieuws

 

12 juni 2021

Donatie door Stichting Community Service van Rotary Apeldoorn Sprengen

De Stichting Community Service van Rotary Apeldoorn Sprengen noemt in haar doelstellingen het verlenen van steun aan instellingen die zich inzetten voor het algemeen cultureel en maatschappelijk belang . In dit kader heeft de Stichting op 12 juni 2021 een bedrag van € 4500 geschonken aan de Stichting Röntgen Apeldoorn, die Wilhelm Conrad Röntgen als oud-inwoner van Apeldoorn en ontdekker van de naar hem genoemde röntgenstralen wil opnemen in het cultureel erfgoed van Apeldoorn.'