Nieuws

 

05 oktober 2020

In memoriam

Met leedwezen heeft het bestuur van de Stichting Röntgen Apeldoorn kennis genomen van het overlijden op 1 oktober 2020, na een kort ziekbed, van de heer ing. E.W. (Emile) de Kler. Hij was vanaf de oprichting van de stichting een zeer gewaardeerd lid van het Comité van Aanbeveling. Vanaf het eerste contact bleek zijn enorm enthousiasme voor onze plannen. Het deed hem oprecht genoegen dat hij in woord en daad met zijn bedrijf PEO Radiation Technology iets voor ons kon betekenen en zo kon bijdragen aan de invulling van de blijvende Röntgenexpositie in het Apeldoorns museum CODA.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en verdere familie maar ook zijn collega’s alle kracht toe om dit zware verlies te kunnen dragen. Wij zullen zijn oprechte betrokkenheid met onze zaak enorm missen. 

Namens de Stichting Röntgen Apeldoorn en de Röntgen Initiatief Groep Apeldoorn
Jos de Win, voorzitter